Dnia 16 kwietnia 2024 r. odbyła się międzyprzedmiotowa lekcja, w której brały udział klasy VIIa i VIIc. Tematem zajęć była najstarsza polska pieśń średniowieczna, a zarazem pierwszy hymn Polski – Bogurodzica. Najpierw uczniowie odśpiewali Bogurodzicę pod batutą p. M. Lubienieckiej, a następnie rozegrali literackie memory przygotowane przez p. E. Powązkę, próbując połączyć informacje o pieśni z jej fragmentami lub  elementami nawiązującymi do utworu. Gra wymagała nie tylko znajomości pieśni i wiadomości o tym zabytku, ale także wprawnego oka i pamięci wzrokowej. Na koniec obie klasy znów odśpiewały Bugurodzicę.