Czytanie książek uczy każdego z nas wyrażać swoje myśli, uczucia, pogłębia wiedzę a także rozwija myślenie i fantazję, jak również wzbogaca nasze słownictwo.

W związku z tym wychowankowie naszej świetlicy uczestniczyli w różnorodnych zajęciach mających na celu zachęcenie ich do czytania książek i komiksów oraz rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.