Strefy oświetlenia Ziemi w 6B i 6A

W tym tygodniu odbyły się kolejne lekcje z wykorzystaniem scenariuszy Modułowych Pracowni Przyrodniczych – moduł ENERGIA, zakupionych w ramach projektu Laboratorium Przyszłości. Tym razem uczniowie klasy 6B i 6A mogli na własne oczy przekonać się jaka jest zależność pomiędzy wielością natężenie światła, a kątem padania promieni światła na powierzchnię  luxomierza. Zajęcia dotyczyły stref oświetlenia Ziemi, czyli jednej z konsekwencji ruchu obiegowego ziemi.