Dziś na lekcji biologii z klasą 5a zastanawialiśmy się nad niezwykłą rolą kluczowego procesu w świecie przyrodniczym – fotosyntezą.

Uświadomiliśmy sobie, iż bez niej nie byłoby na Ziemi życia w takiej postaci jaką znamy. Uczniowie wcielili się w badaczy i na drodze naukowego dociekania zbadali wpływ dwutlenku węgla na intensywność fotosyntezy.