HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI 6.09.2023
План батьківських зборів 6.09.2023

kl. I a, sala 18, godz. 16.30
kl. I b, sala 21, godz. 18.00
kl. I c, sala 22, godz. 16.30
kl. II a, sala 34, godz. 16.30
kl. II b, sala 21, godz. 16.30
kl. II c, sala 17, zebranie 13.09 o 16.30
kl. III a, sala 18, godz. 18.00
kl. III b, sala 17, godz. 16.30
OP1-3 (2p), sala 23, godz. 18.00

kl. IV a, sala 35, godz. 16.30
kl. IV b, sala 29, godz. 16.30
kl. IV c, sala 39, godz. 16.30
kl. V a, sala 30, godz. 16.30
kl. V b, sala 25, godz. 16.30
kl. V c, sala 33, godz. 16.30
kl. VI a, sala 31, godz. 16.30
kl. VI b, sala 32, godz. 16.30
kl. VI c, sala 34, godz. 18.00
OP4-6 (5p), sala 38, godz. 16.30
kl. VII a, sala 28, godz. 16.30
kl. VII b, sala 28, godz. 18.00
kl. VII c, sala 25, godz. 18.00

O GODZ. 17.00 W SALI GIMNASTYCZNEJ ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW KLAS VIII DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY.
Bezpośrednio po spotkaniu zebrania z wychowawcami.

kl. VIII a, sala 27
kl. VIII b, sala 36
kl. VIII c, sala 29

NAUCZYCIELE NIEBĘDĄCY WYCHOWAWCAMI PEŁNIĄ DYŻUR W POKOJU NAUCZYCIELSKIM W GODZINACH 17.00 – 18.30