HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
10 kwietnia 2024 r.

Godzina 16.30 – zebrania klas:

1a – sala 18, 5c – sala 33,
1b – sala 23, 6a – sala 31,
1c – sala 22, 6b – sala 32,
2b – sala 21, 6c – sala 34,
3b – sala 17, OP4-6 – sala 38,
4a – sala 35, 7a – sala 28,
4b – sala 29, 7c – sala 25,
4c – sala 39, 8a – sala 27,
5a – sala 30, 8b – sala 36.

O godz. 17.30 w sali 27 z p. Pabianem odbędzie się zebranie rodziców uczniów kl. 5 – 6 wyjeżdżających na wycieczkę do Wiednia.

Godzina 18.00 – zebrania klas:

2a – sala 22,
2c – sala 17,
3a – sala 18,
OP1-3 – sala 23,
3b – sala 17,
5b – sala 34,
7b – sala 28,
8c – sala 29.

Nauczyciele, którzy nie są wychowawcami klas, pełnią dyżur w godz. 17.00 – 18.30;

dyrektor, wicedyrektor, psycholog, pedagog, pedagog specjalna, logopeda – gabinety,
nauczyciele języka polskiego – biblioteka,
pozostali nauczyciele – pokój nauczycielski.