Bezpośrednio przed prelekcją, godz. 16.00:

klasa I b sala 23 klasa IV c sala 39
klasa II a sala 22 klasa V b sala 34
klasa II b sala 21 klasa VI b sala 30
klasa III a sala 18 klasa VII a sala 31
klasa III b sala 17 klasa VII c sala 25
klasa IV a sala 35 klasa VIII a sala 27
klasa IV b sala 29 klasa VIII b sala 36

Spotkanie rodziców kl. I–VIII oraz nauczycieli z psychologiem Stanisławem Bobulą. Szkolenie na temat: „Jak rozmawiać? – budowanie pozytywnej atmosfery wokół dziecka” – godz. 16.45, sala gimnastyczna.

Bezpośrednio po prelekcji, około godz. 18.00:

klasa I a sala 18 klasa VI a sala 31
klasa I c sala 22 klasa VI c sala 34
klasa II c sala 17 klasa VII b sala 28
oddział III p sala 23 klasa VIII c sala 29
klasa V a sala 36 oddział VI p sala 38
klasa V c sala 33

Nauczyciele, którzy nie są wychowawcami klas, pełnią dyżur w godz. 18.00 – 18.45;
dyrektor, wicedyrektor, psycholog, pedagog – gabinety,
katecheci, p. Berkowski, p. Musiał – pokój nauczycielski,
p. Biniewska, p. Dębska-Gałczyńska, p. Feuer – s. 30,
p. Piwowar, p. Pabian, p. Pawlik – s. 27,
p. Lubieniecka, p. Soroczyńska, p. Ziomkowska-Chmura – s. 25