HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI 7.09.2022
План батьківських зборів 7.09.2022

kl. I a, sala 22, godz. 18.00
kl. I b, sala 21, godz. 18.00
kl. I c, sala 17, godz. 16.30
kl. II a, sala 18, godz. 16.30
kl. II b, sala 17, godz. 18.00
kl. III a, sala 22, godz. 16.30
kl. III b, sala 18, godz. 18.00
kl. III c, sala 21, godz. 16.30
OP 1-3 (2p), sala 23, godz. 18.00

kl. IV a, sala 30, godz. 18.00
kl. V a, sala 39, godz. 18.00
kl. V b, sala 33, godz. 16.30
kl. V c, sala 34, godz. 16.30
kl. VI a, sala 31, godz. 16.30
kl. VI b, sala 28, godz. 18.00
kl. VI c, sala 25, godz. 17.00
OP 4-6 (5p), sala 32, godz. 16.30

kl. VII a, sala 32, godz. 18.00
kl. VII b, sala 36, godz. 16.30
kl. VII c, sala 29, godz. 16.30

O GODZ. 16.30 W SALI GIMNASTYCZNEJ ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW KLAS VIII DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY.
Bezpośrednio po spotkaniu zebrania z wychowawcami.

kl. VIII a, sala 30
kl. VIII b, sala 35
kl. VIII c, sala 27
kl. VIII d, sala 39