Realizacja projektów to nauka przez doświadczenie i aktywne działanie. Rozwija współpracę w grupie, uczy rozwiązywania problemów oraz umiejętność komunikowania się. Kształtuje poczucie odpowiedzialności za własne działania i zespołu. Daje możliwość nauki na własnych błędach.

10 czerwca w naszej Czwórce odbyła się druga edycja Szkolnego Festiwalu Projektów Matematycznych. Uczniowie z klas siódmych i ósmych prezentowali dla swoich młodszych kolegów i koleżanek projekty, które wykonali w czasie lekcji lub na konkurs.

Leon z 8c zaprezentował Zasadę Szufladkową Dirichleta, Sofia i Weronika z 8a projekt pt. Piramidy, Hania z 8a przybliżyła nam Złotą proporcję. Janek z 8a i Laura z 7a omówili zastosowania matematyki w życiu codziennym, a Maja, Zosia i Lena z 7a prezentowały makiety osiedla lub pokoju. Zuza z 8a wiedziała wszystko o bryłach, a nad wszystkimi działaniami czuwała Hania z 8b. Uczniowie klas młodszych (od drugich do szóstych) z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji, a potem samodzielnie mogli zobaczyć, dotknąć, zbudować lub dopytać o zaprezentowane projekty, które najbardziej ich zainteresowały. Zobaczcie sami.