W tym roku nasza szkoła w ramach współpracy z Instytutem Austriackim przeprowadzi po raz szósty egzamin państwowy z j.niemieckiego KID A1 i KID A2 dla klas VI-VIII, do którego co roku przystępuje kilkadziesiąt osób z  naszej szkoły.

W poprzednim roku uczniowie mimo pandemii przygotowywali się zdalnie do egzaminu, co nie miało negatywnego wpływu na ich wyniki. Sam egzamin odbył się w maju 2021 roku w reżimie sanitarnym..
Celem egzaminu ÖSD KID (Austriacki Dyplom Języka Niemieckiego) jest sprawdzenie uzdolnienia językowego dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 14 lat do podstawowej komunikacji w życiu codziennym. Certyfikat potwierdza kompetencję językową w elementarnych sytuacjach życia codziennego, które ważne są dla dzieci i młodzieży. Podczas egzaminu sprawdzana jest sprawność rozumienia tekstu czytanego, słuchanego, pisania i mówienia. Egzamin jest też dobrym momentem na podsumowanie pierwszego etapu nauki języka niemieckiego w ramach innowacji pedagogicznej. Egzamin (część pisemna i ustna)przeprowadzony zostanie w Instytucie Austriackim w maju/czerwcu 2022 roku przez egzaminatorów zewnętrznych, a wyniki części pisemnej zostaną sprawdzone w centrali w Wiedniu.Począwszy od 14 lutego uczniowie klas VI-VIII będą mogli przygotować się na dodatkowych bezpłatnych pozalekcyjnych zajęciach (terminy w ogłoszeniach LIBRUS) do certyfikatu oraz otrzymają bezpłatnie materiały przygotowujące do testu. Zestawy i materiały będą udostępnione również uczniom, którzy nie będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach.Koszt egzaminu KID A1 wynosi 126 zł a KID A2 142 zł (cena zawiera koszt przebiegu i sprawdzenia egzaminu pisemnego i ustnego). Wpłaty będą Państwo dokonywać w maju (informacja będzie przekazana z późniejszym terminie). W przypadku nie zdania przez ucznia egzaminu, rezygnacji z niego w dowolnym momencie lub nie pojawienia się na nim zwracany jest cały koszt egzaminu.

Uczniowie otrzymują certyfikat oraz upominki, a osoby z najlepszymi wynikami otrzymają specjalne nagrody i bony na kurs językowy w Instytucie Austriackim w Krakowie, które zostaną wręczone podczas specjalnej uroczystości w czerwcu 2022 roku w Konsulacie Generalnym Republiki Austrii w obecności Konsula Generalnego.

Zgłoszenia wraz z podaniem wybranego terminu zajęć (do 13 lutego) oraz pytania dotyczące egzaminu proszę kierować na konto p. Pawła Pabiana na librusie.