Jest taki jeden, szczególny dzień w roku, w którym nasze kochane Mamy mają swoje święto – to  Dzień  Matki  obchodzony 26 maja. 

W tym dniu, w sposób szczególny wszystkie dzieci wyrażają szacunek i wdzięczność dla swoich mam, obdarowując je laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami. To święto ma na celu okazanie  matkom  miłości, jak również podziękowania im za trud i opiekę włożoną w nasze wychowanie. W świetlicy szkolnej uczniowie brali udział w różnych zajęciach przygotowanych przez nauczycieli, które  miały  na celu  wzmocnienie  więzi  rodzinnych oraz w czasie zajęć plastycznych uczniowie wykonywali różnymi technikami piękne wielobarwne laurki.
 
Dzień Matki jest jeden raz w roku,
Szczęśliwy i pełen uroku.
W tym dniu pragniemy wszystkim Mamom złożyć życzenia,
Życząc dużo zdrowia, szczęścia i powodzenia.