Rano, przed wyjściem do szkoły, każde dziecko powinno zjeść obowiązkowo pierwsze śniadanie, a po 2-3 godzinach – drugie. Drugie śniadanie jest równie ważne jak pierwsze, bo zapobiega zmęczeniu po kilku lekcjach spędzonych w szkole.  Dlatego w naszej szkole, promującej zdrowie i zdrowy styl życia, dzieci klas I-III wspólnie spożywają II śniadanie w świetlicy szkolnej.