W dniach 16-17 marca w Szkole Podstawowej nr 4 odbyły się Dni Edukacji Ekologicznej. Nasze działania rozpoczęły się od przygotowanych przez uczniów klasy 7B i 7A doświadczeń z zakresu ekologii i badania jakości środowiska przyrodniczego (wpływ zanieczyszczeń gleby na rozwój roślin, wpływ nawożenia na jakość gleby, wpływ zanieczyszczeń na jakość wód gruntowych, powstawane smogu, wybuch wulkanu i jego wpływ na skład atmosfery w środowisku przyrodniczym), a także warsztatów dotyczących właściwej segregacji odpadów. Udział w warsztatach cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów naszej szkoły, którzy z uwagą przyglądali się wszystkim doświadczeniom. W klasach i na korytarzach szkoły pojawiły się gazetki ścienne dotyczące tematyki proekologicznej, a na klatce schodowej wystawa prac plastycznych uczniów z klas 4-7 pt. „Barwy przyrody” przygotowana przez Panią Katarzynę Ziomkowską-Chmurę. Uczniowie z klas 4-7 w ramach lekcji biologii przygotowali także plakaty o tematyce Międzynarodowego Dnia Wody 22 marca i Międzynarodowego Dnia Ziemi 22 kwietnia, które przez dwa dni zdobiły korytarze naszej szkoły. W samo południe na boisku szkolnym odbył się Eko-marsz z banerami wykonanymi przez uczniów poszczególnych oddziałów klasowych 4-6 (16 marca) i 7-8 (17 marca). Banery zdobiły ściany sali gimnastycznej podczas Szkolnego Turnieju Wiedzy Ekologicznej (17 marca), zorganizowanego przez Panią Małgorzatę Stanek. Pierwsze miejsce w turnieju zdobyła klasa 8B, drugie 8C, a trzecie 8D. Patronat nad Turniejem Wiedzy Ekologicznej w naszej szkole objął Zespół Małopolskich Parków Krajobrazowych.

 

Popołudniami w dniach 16-17 marca odwiedzili nas także przyszli pierwszoklasiści i ich rodzice. Uczniowie klasy 7B i 7A zamienili się w szkolnych przewodników, którzy z pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem opowiadali o naszej szkole. Nauczyciele nauczania poczatkującego, wychowawcy świetlicy i nauczyciele języków obcych przygotowali „Warsztaty małego przyrodnika”, a w pracowni geograficznej odbywała się projekcja filmów autorstwa naszych uczniów z programu edukacyjnego „Krzyk Ziemi! Katastrofy ekologiczne w Polsce i na Świecie” i „Wieczoru Naukowców”, odbywającego się corocznie w naszej szkole.

 

Z pewnością cała akcja edukacyjna przyczyniła się do wzrostu świadomości ekologicznej wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 oraz gości odwiedzających naszą szkołę podczas dni otwartych. Już niedługo pojawi się film z tego wydarzenia!

 

Zdjęcia z Dni Edukacji Ekologicznej

 

Film z wydarzenia

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom na udział w Dniach Edukacji Ekologicznej, a także wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego wydarzenia.