Klasa 5a wraz z wychowawcą P. Suderem przeprowadziła w szkole akcję plakatową pt. Dbajmy o wspólne dobro. Uczniowie przypomnieli zasady obowiązujące w szkole i zachęcali do wspólnej troski o mienie i sprzęt szkolny oraz do kulturalnego zachowania wobec innych.