7 września obchodzimy Światowy Dzień Fair Play ustanowiony w 2020 roku przez cztery organizacje, w tym Międzynarodowy Komitet Fair Play i Europejskie Stowarzyszenie Fair Play.

Nasza szkoła, a konkretnie 238 uczniów z klas 4 – 8 wraz z nauczycielami wychowania fizycznego, aktywnie włączyła się w obchody World Fair Play Day realizując marszobiegi wokół Krakowskich Błoń oraz biegi sztafetowe na stadionie lekkoatletycznym przy placu na Groblach. Ta inicjatywa miała na celu nie tylko naukę i poprawę kondycji fizycznej, ale przede wszystkim promocję zasad fair play i wartości etycznych w sporcie oraz życiu codziennym.

Bieg Fair Play 2022