Za nami Bal Karnawałowy a.d. 2023. Rada Rodziców bardzo dziękuje samorządowi uczniowskiemu, uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły za ich uczestnictwo, pomoc i zaangażowanie w organizację Balu. W szczególności bardzo dziękujemy rodzicom za ich pomoc m.in. w dekorowaniu sali, obsłudze bufetów i szatni oraz w porządkowaniu po zakończeniu Balu. Dziękujemy również nauczycielom za ich przybycie i wspólną zabawę z uczniami. Wyrazy wdzięczności przekazujemy tym klasom, które dostarczyły soki oraz smakołyki do naszego bufetu.
Cieszymy się, iż nasi uczniowie podczas Balu włączyli się w zabawę poprzez zorganizowanie strojów/przebrania zarówno podczas Balu klas 1-3 jak i klas 4-8 oraz aktywne uczestnictwo w organizowanych podczas Balu konkursach.
Mamy nadzieję, iż czas spędzony wspólnie na Balu Karnawałowym będzie przez jego uczestników jeszcze przez długi czas dobrze wspominany. Wysoka frekwencja uczestników Balu pozwala stwierdzić, iż nasza szkolna społeczność lubi wspólnie się bawić.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż całkowity dochód z zorganizowanego bufetu zostanie przekazany na organizację jubileuszu 150-lecia Szkoły.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za przyłączenie się do wspólnej zabawy!!!