Zanim nadszedł upragniony dla Polaków dzień niepodległości, 11 listopada 1918 r., kraj nasz znajdował się 123 lata pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim.  Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje, religię. Ale dzięki patriotycznemu sercu naszych pradziadków najcenniejsze wartości zostały uratowane.

W tym roku w naszej szkole Apel z tej okazji odbył się 9.11.2023r. W montażu słowno-muzycznym wystąpili uczniowie klasy VIc oraz chór szkolny.