„Wodzem ich był człowiek świętego imienia, które brzmiało Romuald Traugutt.”

(Eliza Orzeszkowa)

26 stycznia 2023 r., w 160. rocznicę powstania styczniowego pamięci jego bohaterów, a przede wszystkim ostatniemu dyktatorowi – Romualdowi Trauguttowi, który jest patronem naszej Szkoły, została poświęcona uroczysta akademia.

By uczcić poświęcenie walczących w tym zrywie niepodległościowym, uczniowie sięgnęli do tekstów poetyckich i muzycznych, które upamiętniły powstanie i walkę narodowowyzwoleńczą w okresie zaborów.

Pięknie wyrecytowane zostały słowa utworów, m.in. Cypriana Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Pawła Hertza, Zbigniewa Jerzyny, czy Kornela Ujejskiego.

Nie zabrakło także znanych utworów muzycznych, zaśpiewanych przy akompaniamencie pani dr Małgorzaty Lubienieckiej. Uczniowie przypomnieli „Pieśni strzelców” Władysława Ludwika Anczyca, utwór Wincentego Pola „W krwawym polu” oraz wspólnie z widownią zaśpiewali „Rotę” autorstwa Marii Konopnickiej. Zwieńczeniem akademii był, pięknie wykonany przez ucznia Leona Bertmana, utwór „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos” autorstwa Grzegorza Tomczaka.  

Akademię, która przybliżyła historię powstania styczniowego i postać Romualda Traugutta, przygotowali uczniowie kl. 7c pod opieką wychowawczyni pani Danuty Michniewskiej – Waś i polonistki pani Agnieszki Łętochy.

W naszej szkolnej uroczystości nie zabrakło też harcerzy z 6-go Szczepu KDH „Leśni Ludzie” im. Romualda Traugutta. Odśpiewali oni swój hymn, którego słowa są ściśle związane z wydarzeniami czasu powstania styczniowego.