25 maja 2024 r. odbył się w naszej szkole apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja przygotowany wspólnie przez klasy 6a i 6b.
Uroczystość ta jest wpisana w coroczny kalendarz naszej Szkoły, dlatego też jest wspaniałą możliwością, by uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i patriotyzm. Uczniowie zaprezentowali najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i Konstytucją 3 maja.
Po zakończeniu programu głos zabrały panie Dyrektor Beata Sarapuk oraz pani Wicedyrektor Agata Pęksa dziękując uczniom za piękne zaprezentowanie utworów literackich i muzycznych, a także nauczycielkom przygotowującym program: Ewie Cyrkler, Izoldzie Bednarczyk, Renacie Dębskiej-Gałczyńskiej, Małgorzacie Lubienieckiej oraz Julicie Biniewskiej.

Galeria zdjęć