Do szopy, do szopy wszyscy!

22 grudnia 2023 r., czyli w ostatnim dniu szkoły przed Świętami Bożego Narodzenia, uczniowie klasy Vc z towarzyszeniem chóru i klasy przygotowawczej jeszcze raz opowiedzieli i wyśpiewali historię sprzed 2000 lat: o aniołach, którzy przyszli z Dobrą Nowiną do pasterzy, o tym, który chciał zgładzić Dziecię i dlatego kazał pozabijać niemowlęta, o Józefie i Marii, którzy musieli schronić się w biednej szopie, a także o wszystkich pragnących powitać Nowonarodzonego: kowalu Janie wskazującym pasterzom drogę do stajenki, gościach z Ukrainy, którzy przyszli zaśpiewać kolędy i złożyć życzenia, wreszcie o królach, którzy trafili do żłóbka prosto z polskich dziejów.

Korzystając z tekstów Lucjana Rydla, Tytusa Czyżewskiego i Karola Huberta Roztworowskigo, zebranych i opracowanych przez p. Elżbietę Powązkę, a także kolęd i pastorałek przygotowanych przez chór szkolny pod batutą p. Małgorzaty Lubienieckiej (partie solowe wykonywali: Sonia Bednarczuk i Nikolas Tverberg), zaprezentowaliśmy ponadczasową opowieść o zwycięstwie Dobra, które, słabe i delikatne jak malutkie dziecko złożone na sianie, zwycięża każde zło: do szopy, „w matczyne dawne strony” na koniec wrócili nawet ci, którzy kiedyś pobłądzili. W finale w rytmie poloneza zabrzmiała najsłynniejsza polska kolęda, która wyraziła życzenia świąteczne dla całej społeczności szkolnej: dyrekcji, nauczycieli, wszystkich pracowników, uczniów i rodziców:

„Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą!

W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą, i wszystkie wioski z miastami.

A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.”