Tradycyjnie, jak co roku, w ostatnim dniu nauki przed feriami zimowymi odbyły się w naszej szkole apele podsumowujące pracę w I semestrze.

W trakcie ich trwania nagrodzeni zostali uczniowie, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach szkolnych i nie tylko w mijającym półroczu. Wyróżniliśmy również tych, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen śródrocznych.

Apel podsumowujący był również okazją do rozstrzygnięcia konkursu na Superklasę. W tym semestrze spośród klas IV – VI najlepszą okazała się klasa IVc, a wśród starszych najlepiej wypadła VIIc.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!