Działamy w naszej szkole od czterech lat i ogłaszamy nabór na mediatorów.

Uczniów zainteresowanych pełnieniem roli mediatora rówieśniczego zapraszamy do pracy w Klubie.

W tym celu trzeba się zapisać (przez librus lub osobiście do p. B. Orzechowskiej, p. B. Feuer lub
p. B. Biernat-Oleniacz) oraz odbyć szkolenie i uzyskać certyfikat.

 

Mediatorem Rówieśniczym może być uczeń, który:

  1. jest przynajmniej uczniem klasy piątej SP,
  2. uzyskał bardzo dobrą lub wzorową ocenę zachowania za ostatni semestr,
  3. chce pełnić rolę mediatora rówieśniczego,
  4. potrafi być dyskretny,
  5. cieszy się sympatią i poważaniem innych uczniów,
  6. ukończył zorganizowane w szkole szkolenie z zakresu prowadzenia mediacji.

 

Klub Mediacji Rówieśniczych wspiera porozumienie bez przemocy, przełamuje bariery, buduje mosty i dba o dobre relacje w szkole.

Nasze plany na najbliższy czas:

Szkolenie nowoprzyjętych kandydatów na mediatorów,

Szkolny Tydzień Dobrego Słowa,

Udział w projektach zewnętrznych,

Nasza szkoła przystąpiła do projektu Mediacje i komunikacja bez przemocy (więcej o programie pod linkiem  https://instytutep.pl/portfolio-item/mediacje-i-komunikacja-bez-przemocy/)  Instytutu Edukacji Pozytywnej „Klimat szkoły. Tworzymy go razem”. Program jest ogólnopolski i współfinansowany ze środków NPZ. W ramach programu dla naszej szkoły dedykowane jest szkolenie dla nauczycieli, które odbędzie się 11.10.2023 r. Program oferuje platformę szkoleniową oraz idealnie wpisuje się w nasz szkolny Program profilaktyczno-wychowawczy na obecny rok.