„Bilet powrotny do biblioteki”

– akcja czytelnicza promująca czytanie

  • Akcja jest skierowana do uczniów klas II – III, IV – VI oraz wszystkich zainteresowanych.
  • Impreza czytelnicza rozpoczyna się 23 listopada 2021 r. i trwa do 20 maja 2022 r.
  • Każdy zainteresowany czytelnik otrzymuje „Bilet do biblioteki”, który zawiera ikonki z 10 kategorii.
  • Podczas wizyty w bibliotece uczeń może wybrać książkę z danej kategorii. Po przeczytaniu przybijana jest pieczątka, która kasuje określoną ikonkę na bilecie.
  • Zadanie dodatkowe. Kategoria: „Książka, którą komuś polecisz” wymaga oddania do biblioteki krótkiej pracy literackiej, która uzasadnia Twój wybór.
  • Na zakończenie akcji każdy, kto rozszyfruje wszystkie kategorie, otrzymuje dyplom „Znawcy książek”.

                      Skasuj cały bilet i zostań prawdziwym znawcą książek.

Miłej czytelniczej przygody!

Biblioteka szkolna