Pani Maria Kuczkowicz – z zawodu weterynarz przyjechała do naszej szkoły opowiedzieć nam o swojej pracy i o zagrożeniach na jakie narażone są dzikie zwierzęta, (tu motywem przewodnim był nasz tatrzański niedźwiedź brunatny) przez działalność człowieka.  Wykład poruszający i rozszerzający wyobraźnię. Z pewnością każdy z nas może zrobić wiele dla naszych ,,braci najmniejszych”. Wykład odbył się w ramach szerszego projektu poświęconego  edukacji i ratowaniu gatunków ginących i zagrożonych ,,W imieniu tych co nie mówią”.