Dziś, 22 stycznia, obchodzimy jedną z ważnych rocznic związanych z naszym patronem, Romualdem Trauguttem.

Tego dnia, roku pańskiego 1863, wybuchło powstanie stycznie – największy i najdłużej trwający zryw niepodległościowy Polaków. Wzięły w nim udział wszystkie warstwy społeczne, których celem było uwolnienie się spod jarzma rosyjskiej niewoli. Mimo początków sukcesów powstańcy, przy braku szerszej międzynarodowej pomocy, skazani byli na porażkę, która nastąpiła jesienią 1864 roku.

Romuald Traugutt, nasz patron, był ostatnim dyktatorem powstania. Za swoją działalność został aresztowany przez Rosjan, a następnie skazany na śmierć. Wyrok wykonano 5 sierpnia 1864 roku na stokach warszawskiej Cytadeli. Świadkiem tego był zgormadzony tłum warszawian – prawie trzydzieści tysięcy mieszkańców stolicy przyszło obserwować śmierć przywódcy powstania.

Wśród mniej rozsławionych bohaterów styczniowej insurekcji znaleźć możemy włoskiego ochotnika Francesco Nullo, który w Krakowie ma swoją ulicę, ale i pierwszego dyrektora naszej szkoły Juliana Maciołowskiego, który walcząc w szeregach Korpusu Mazowieckiego dosłużył się oficerskiego stopnia, a po jego klęsce więziony był przez Austriaków na Wawelu.

Portret Juliana Maciołowskiego

 

Zdjęcie ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie.