Godziny pracy sekretariatu: 7:30 – 15:00

Dzień bez stron – czwartek