Szkoła Podstawowa nr 4
im. Romualda Traugutta
w Krakowie

ul. Smoleńsk 5-7
31-108 Kraków

Sekretariat:

Telefony: 12 422-96-49
Fax: 12 431-06-19

E-mail: sekretariat@sp4krakow.pl