1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy szkoły.
  2. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami zamieszczonymi na drzwiach biblioteki.
  3. Uczeń przed wejściem do biblioteki myje/dezynfekuje ręce.
  4. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość – rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m.
  5. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
  6. Regularnie są czyszczone powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, blaty, oparcia krzeseł.
  7. Przed wejściem, umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających ( 8 osób), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej.
  8. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie, uczeń wypożycza konkretna pozycje, bądź decyduje sie na propozycje bibliotekarza.
  9. Obsługa czytelnika ograniczona jest do minimum tj. do wypożyczenia książek. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
  10. Zwracane książki odkładane są na wyznaczone miejsce. Odizolowane egzemplarze oznaczane są datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania na minimum 2 dni.
  11. W wypożyczalni może jednocześnie przebywać 8 osób.