Ostatnio uczniowie naszej szkoły udali się z wizytą do Instytutu Goethego  – największej niemieckiej instytucji kulturalnej, której zadaniem jest propagowanie w świecie języka i kultury niemieckiej.
Uczestnicząc w warsztatach bibliotecznych zapoznali się z księgozbiorem, zasadami funkcjonowania i korzystania z Biblioteki Goethe Institut. Warsztaty w formie wykładu i quizu, aktywizującego uczestników do czynnego poznania biblioteki, wzbudziły duże zainteresowanie uczniów, którzy chętnie i ze świetnym rezultatem  szukali na terenie biblioteki odpowiedzi na pytania quizowe.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali obdarowani upominkami od Instytutu Goethego i serdecznie zaproszeni do uczestniczenia w bogatej ofercie wydarzeń kulturalnych Instytutu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.