W tym roku ze względu na ograniczenia epidemiczne rajd szkolny również odbył się na terenie Krakowa według ustalonego wcześniej harmonogramu. Zaproponowane trasy miały na celu pokazać mniej znane oblicza Krakowa, wymagały jednak tak jak w przypadku tras górskich dobrej kondycji fizycznej.

Młodsze klasy naszej szkoły (4, 5 i 6) wyruszyły w trasę rajdu 13 i 14 września 2021 r. z Panem Michałem Zatorskim – nauczycielem geografii oraz wychowawcami. Uczniowie rozpoczęli wędrówkę od Doliny Prądnika określanej jako „Amazonka Krakowa”, objętej ochroną w postaci użytku ekologicznego. Następnie przez żyzne ziemie Białego Prądnika oraz przygotowane pod zasiew pola uczniowie dotarli do krakowskiego osiedla o nazwie Witkowice Nowe. Stąd uczniowie wyruszyli w dolinę kolejnej rzeki – Bibiczanki. Ta magiczna dolina to jeden z najciekawszych parków rzecznych Krakowa, a plac zabaw „Leśna Kryjówka” przysporzył  wszystkim wiele radości. Z doliny Bibiczanki uczniowie wdrapali się na Górkę Narodową, skąd roztacza się wspaniała panorama na cały Kraków, Beskidy, a także skutki suburbanizacji, w postaci postępującej zabudowy deweloperskiej. Ostatecznie uczniom udało się dotrzeć do Dworku Białoprądnickiego – kulturalnego centrum dzielnicy Biały Prądnik. Wszyscy uczestnicy rajdu dzielnie poznawali historię i geografię czwartej dzielnicy Krakowa – Białego Prądnika. Nie zabrakło również obserwacji aktualnych inwestycji oraz problemów urbanistycznych w północnej części Krakowa. Po przerwie na lody i odpoczynku w miejscu gdzie „spał Kościuszko” wróciliśmy pod szkołę.  

Zdjęcia dostępne tutaj

 

Starsze klasy naszej szkoły (7 i 8) wyruszyły w trasę rajdu 13 i 16 września 2021 r. z Panią Ewą Mally – nauczycielem niemieckiego oraz wychowawcami. Uczniowie mieli okazję poznać mniej znane okolice naszego miasta. Spacer rozpoczął się na placu Wolnica, gdzie grupa dowiedziała się między innymi, że przed wiekami Kazimierz był odrębnym miastem i poznali jego dzieje. Pokonując Wisłę kładką nazwaną imieniem ojca Bernatka, zyskali informację, że był on zakonnikiem w klasztorze Bonifratrów i przyczynił się na przełomie XIX i XX wieku do powstania zabudowań położonego nieopodal kładki Szpitala Bonifratrów. Na drugim brzegu Wisły, zgromadzeni wokół pomnika prezydenta Krakowa Juliusza Leo uczniowie, poznali jego wspaniałą koncepcję „Wielkiego Krakowa”, dzięki której powierzchnia miasta zwiększyła się z 7 km kwadratowych do 47 km kwadratowych. Na Rynku Podgórskim uczniowie poznali historię tej dzielnicy Krakowa i dla większości z nich nieznany był fakt, iż Podgórze było również w przeszłości odrębnym miastem. Pokonawszy dzielnie drogę na Kopiec Krakusa, uczniowie zapoznali się z  teoriami jego pochodzenia i przeznaczenia, oraz historię tradycji Rękawka, która nadal jest żywa w naszym mieście. Widok z kopca na Kraków zachwycił wszystkich,  był również  okazją do przedstawienia historii położonego tuż obok kopca kamieniołomu Liban oraz  obozu koncentracyjnego KL Plaszów. Rajd zakończył się w Parku Bednarskiego, świetnym przykładzie rekultywacji terenów poprzemysłowych, gdzie po spacerze w towarzystwie harcujących licznych wiewiórek, niekłamaną radość sprawiła naszym milusińskim zabawa na placu zabaw.

Zdjęcia dostępne tutaj