W niedzielny poranek 6 czerwca 2022 r. w Sali Obrad krakowskiego Magistratu miała miejsce uroczystość podsumowania projektu Uczeń – Obywatel.

Spotkanie otworzyła pani Teresa Grzybowska, Dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego w Krakowie. Podsumowała czas rocznych zajęć w ramach projektu, którego celem było szerzenie informacji na temat samorządności wśród dzieci i młodzieży. W następnej kolejności do gości przemówił pan Rafał Komarewicz, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, który podziękował uczniom i nauczycielom za zaangażowanie i za aktywny udział w projekcie. W następnej kolejności gratulacje i podziękowania złożyła pani Anna Korfel – Jasińska, Wiceprezydent Miasta Krakowa. 
Podziękowania z rąk Pani Prezydent dla klasy 8c, uczestniczącej w całorocznym projekcie, odebrał pan Mateusz Więcek, który zajmował się koordynacją projektu w naszej szkole. 
Prócz podziękowań za udział w comiesięcznych warsztatach i konferencjach, zostały wręczone nagrody dla uczniów, którzy uzyskali znakomite wyniki w konkursie wiedzy o Samorządzie Krakowskim. Nagrody z rąk Przewodniczącego Rady Miasta i Wiceprezydent Krakowa odebrali: Maya Redka – Kwiecińska za zajęcie II miejsca, Ewa Kaźmierczak za zajęcie VI miejsca, Nina Hamerla i Antonina Sułecka za zajęcie VIII miejsca. Nieobecne osoby reprezentował opiekun Samorządu lub rodzice. 
W tym miejscu należy złożyć gratulacje uczniom z klasy 8c, za zaangażowanie w udział w projekcie, sporządzanie notatek, przygotowanie się do dobrowolnego konkursu oraz zabieranie głosu w obecności przedstawicieli Samorządu Krakowskiego na ważne tematy, czasami związane z naszą szkołą, co świadczyło o trosce o jej dobre imię.