Przed nami Szkolny Konkurs o św. Janie z Kęt, pierwszym patronie naszej szkoły.
Organizatorem konkursu jest zespół katechetów Szkoły Podstawowej nr 4. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie Czwórki, klasy I – III przygotowują portret św. Jana z Kęt lub plastyczne przedstawienie wybranej sceny z jego życia, klasy IV – VIII wykonają makietę lub film przedstawiający miejsca związane ze św. Janem Kantym.

Św. Jan Kanty jest głównym patronem Archidiecezji krakowskiej i miasta Krakowa. Jego opiece powierza się całe środowisko akademickie naszego miasta, profesorów, studentów, nauczycieli i wychowawców, dzieci i młodzież. 20 października w kolegiacie św. Anny odbywają się uroczystości ku czci Kantego, w których uczestniczy społeczność szkoły, nasi absolwenci i nauczyciele emeryci.

Imię św. Jana z Kęt szkoła otrzymała 7 maja 1896 r. W spisanej historii szkoły czytamy „20 października 1933 r. szkoła uzyskała sztandar, zachowany do dzisiaj w archiwum szkolnym: z orłem państwowym na czerwonym tle, a z drugiej strony, na białym tle, wizerunkiem patrona szkoły św. Jana Kantego i napisem w otoku wokół wizerunku patrona: Szkoła im. Św. Jana Kantego w Krakowie.”. Wpis tego wydarzenia również znajdziemy w Złotej Księdze.

Na pierwszej karcie Księgi Honorowej naszej szkoły (Złotej Księgi) podziwiamy malarski wizerunek pierwszego patrona, budynku naszej szkoły na ul. Smoleńsk z 1881 r. i baraku z ul. Wygody z 1903 r., w którym również uczyli się nasi uczniowie.

Zdjęcie z Księgi Honorowej szkoły przedstawiające pierwszego patrona szkoły.