Prelekcja dla rodziców uczniów kl. I-III poprowadzona przez pracowników Działu Profilaktyki Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie CYBERZAGROŻENIA – godz. 16.30, korytarz I piętra. Bezpośrednio po prelekcji odbędą się spotkania z wychowawczyniami.

kl. I a, sala 18
kl. I b, sala 21
kl. I c, sala 22
kl. II a, sala 31
kl. II b, sala 30
kl. II c, sala 17
kl. III a, sala 27
kl. III b, sala 23

godzina 16.30 – wywiadówki klas:

kl. IV a, sala 35
kl. IV c, sala 39
kl. V b, sala 28
kl. V c, sala 33
kl. VI a, sala 31
kl. VI b, sala 30
kl. VI c, sala 34
kl. VII a, sala 27
kl. VII c, sala 25
kl. VIII a, sala 38
kl. VIII b, sala 36
kl. VIII c, sala 29

godzina 18.00 – wywiadówki klas:

OP1-3, sala 25
OP4-6, sala 38
kl. IV b, sala 29
kl. V a, sala 36
kl. VII b, sala 28

Nauczyciele, którzy nie są wychowawcami klas, pełnią dyżur w godz. 17.00 – 18.30;

dyrektor, wicedyrektor, psycholog, pedagog, pedagog specjalna, logopeda – gabinety,
nauczyciele języka polskiego – biblioteka,
pozostali nauczyciele – pokój nauczycielski.