w tym roku nasza szkoła w ramach współpracy z Instytutem Austriackim przeprowadzi po raz siódmy egzamin państwowy z j.bniemieckiego KID A1 i KID A2 dla klas VI-VIII, do którego co roku przystępuje kilkadziesiąt osób z naszej szkoły.
Celem egzaminu ÖSD KID (Austriacki Dyplom Języka Niemieckiego) jest sprawdzenie uzdolnienia językowego dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 14 lat do podstawowej komunikacji w życiu codziennym. Certyfikat potwierdza kompetencję językową w elementarnych sytuacjach życia codziennego, które ważne są dla dzieci i młodzieży. Podczas egzaminu sprawdzana jest sprawność rozumienia tekstu czytanego, słuchanego, pisania i mówienia. Egzamin jest też dobrym momentem na podsumowanie pierwszego etapu nauki języka niemieckiego w ramach innowacji pedagogicznej.

Egzamin (część pisemna i ustna) przeprowadzony zostanie w Instytucie Austriackim w maju 2023 roku przez egzaminatorów zewnętrznych, a wyniki części pisemnej zostaną sprawdzone w centrali w Wiedniu.

Począwszy od 16 grudnia uczniowie klas VI-VIII będą mogli przygotować się na dodatkowych bezpłatnych pozalekcyjnych zajęciach (terminy w ogłoszeniach LIBRUS) do certyfikatu oraz otrzymają bezpłatnie materiały przygotowujące do testu. Zestawy i materiały będą udostępnione również uczniom, którzy nie będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach.

Koszt egzaminu KID A1 wynosi 140 zł a KID A2 160 zł (cena zawiera koszt przebiegu i sprawdzenia egzaminu pisemnego i ustnego). Wpłaty będą Państwo dokonywać w kwietniu (informacja będzie przekazana w późniejszym terminie). W przypadku nie zdania przez ucznia egzaminu, rezygnacji z niego w dowolnym momencie lub nie pojawienia się na nim zwracany jest cały koszt egzaminu.

Uczniowie otrzymują certyfikat oraz upominki, a osoby z najlepszymi wynikami otrzymają specjalne nagrody i bony na kurs językowy w Instytucie Austriackim w Krakowie, które zostaną wręczone podczas specjalnej uroczystości w czerwcu 2023 roku w Konsulacie Generalnym Republiki Austrii w obecności Konsula Generalnego.

Zgłoszenia wraz z podaniem wybranego terminu zajęć (do 15 grudnia) oraz pytania dotyczące egzaminu proszę kierować na konto p. Pawła Pabiana na librusie.