Kontakt telefoniczny: 519 636 118

Październik 2022
Liczba dni obiadowych 20
Klasy „1” do „3” koszt obiadu 9,50zł 20 x 9,50zł = 190,00 zł
Klasy „4” do „8” koszt obiadu11,00zł 20 x 11,00zł = 220,00 zł


Wpłatę prosimy przelewać na konto:

lNG 22 1050 1445 1000 0090 9703 1547

Odbiorca: e-WIKT s.c.

Płatność do 10-tego dnia miesiąca, po upływie terminu płatności wydawane
będą tylko posiłki zapłacone.