Najnowsze informacje na temat egzaminu ósmoklasisty można znaleźć na stronie OKE.