Kontakt telefoniczny: 519 636 118

Grudzień 2021
Liczba dni obiadowych 16
Klasy „1” do „3” koszt obiadu 7,50zł 16 x 7,50zł = 120,00zł
Klasy „4” do „8” koszt obiadu 9,00zł 16 x 9,00zł = 144,00zł


Wpłatę prosimy przelewać na konto:

lNG 22 1050 1445 1000 0090 9703 1547

Odbiorca: e-WIKT s.c.

Płatność do 10-tego grudnia po upływie terminu płatności wydawane
będą tylko posiłki zapłacone.