W wyniku wyborów,  wyłoniono Radę Uczniowską w składzie:

Piotr Radliński – przewodniczący

Julia Lipka – wiceprzewodnicząca

Maksymilian Gajda – sekretarz

członkowie wspomagający: Magdalena Pękala

Poczet Sztandarowy

Uczniowie klas 8b, 8c i 8e:

Antoni Kurdziel – chorąży

Marianna Kownacka – asysta

Maya Redka-Kwiecińska – asysta