Darczyńcy

 

 

 

TELEKTONIKA ARCHITEKCI Sp. z o. o.

 Serdecznie dziękujemy firmie TELEKTONIKA ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp.k, Pani Agnieszce Florkiewicz i  Panu Sławomirowi Florkiewiczowi za wykonanie projektu i pełnej dokumentacji dotyczącej  przebudowy pomieszczeń byłej kotłowni na szatnię dla naszych uczniów.

 ------------------------------------------- 

 PPHU Wirex

Serdecznie dziękujemy firmie PPHU Wirex z Krakowa i Panu Pawłowi Wireckiemu za przekazanie naszej szkole materiałów na nagrody dla uczniów. 

-------------------------------------------  

PPHU Wirex

Serdecznie dziękujemy firmie PPHU Wirex i Panu Pawłowi Wireckiemu za przekazanie naszej szkole materiałów biurowych. 

------------------------------------------- 

SABRE Polska Sp. z o.o

Serdecznie dziękujemy firmie SABRE Polska Sp. z o.o. za przekazanie naszej szkole darowizny - 30 laptopów.

-------------------------------------------

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy Panu Marcinowi Klimkiewiczowi za przekazanie w użytkowanie kserokopiarki na potrzeby szkolne.

-------------------------------------------

1 % podatku

Wszystkim Państwu, którzy przeznaczyli 1 % od podatku na rzecz naszej szkoły składamy serdeczne podziękowania.