Kalendarz Roku Szkolnego 2018/2019


 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Spotkania z rodzicami:

12 IX prelekcja dla Rodziców klasy I dojrzałość szkolna

            spotkanie dla Rodziców klasy VIII egzamin ósmoklasisty

      

 7 XI               12 XII zebranie/dzień otwarty          9 I   wywiadówka

 13 III             15 V zebranie/dzień otwarty             5 VI wywiadówka

 

Kalendarz roku szkolnego:

 

3 IX

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

IX

Rajd szkolny

27 IX

Dyskoteka

IX

Otrzęsiny klas IV

IX

Dzień Przyjaźni

15 X

Ślubowanie klas I/ Dzień Edukacji Narodowej

19 X

Uroczystości ku czci  Jana Kantego

22 XI

Dzień Krakowski

XI

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości

13 XII

Wieczór Baśni

22 XII-1 I

Zimowa przerwa świąteczna

I

Uroczystości ku czci Romualda Traugutta

14-25 I

Ferie zimowe

6 II

Pasowanie na czytelnika 

16 II

Bal karnawałowy 

16 III

Dzień otwarty dla przedszkolaków

25-27 III

Rekolekcje

15-17 IV

Egzamin klasy VIII

18-23 IV

Wiosenna przerwa świąteczna

31 V

Dzień Dziecka

VI

Dzień Sportu

21VI

Zakończenie roku szkolnego

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

2 XI              15, 16, 17 IV (egzamin ósmoklasisty)             2 V  

 

Rady Pedagogiczne:

Klasyfikacyjna

2/3 I           

11/12 VI

Podsumowująca

30 I

27 VI

Problemowa

21 XI

27 III (+ szkolenie)

Szkoleniowa

26 IX  3X   21 XI

13 II   10IV