O nas

O NAS

 

Witamy serdecznie wszystkie dzieci w świetlicy szkolnej!

 

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.

Wychowawcy starają się, aby świetlica była dla uczniów miejscem bezpiecznej, miłej zabawy, dobrego wypoczynku, nauki logicznego i twórczego myślenia, treningu współdziałania w grupie, treningu przyjaźni oraz miejscem zdobywania wielu nowych umiejętności.

 

Swoje zainteresowania i umiejętności może poszerzać każdy, biorąc udział w różnorodnych formach zajęć:

- zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, pastelami, węglem, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, itp.

- zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania

- edukacja czytelnicza dla klas od I do IV (W ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom)

- edukacja komunikacyjna- poznawanie zasad ruchu i znaków drogowych

- zajęcia modelarskie- tworzenie modeli samolotów : kartonowych i z tworzywa sztucznego

- warsztaty tworzenia biżuterii

- kółko czytelniczo-literackie

- warsztaty Kolorowy świat z koralików

- kółko teatralne

- Klub Podróżnika

- zajęcia muzyczno-ruchowe Klaśnij, tupnij

- zabawy z chustą animacyjną

- warsztaty decoupage

- kółko rozwijające logiczne myślenie

- kółko astronomiczne

- kółko techniczno-konstrukcyjne

- zajęcia sportowe

- warsztaty Tęczowe bransoletki

- wycieczki Szlakiem legend krakowskich, zwiedzanie obiektów sztuki sakralnej;

- wyjścia do muzeów i na okolicznościowe wystawy;

- wycieczki turystyczno-krajoznawcze;

- zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zabawy w grupach, zabawy chustą animacyjną, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną;

- zajęcia kulinarne zakończone konkursem O złotą patelnię;

- edukacja przyrodnicza

- zajęcia relaksacyjne;

- zajęciach umuzykalniające: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem;

- zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci.

 

          Uczestniczymy w akcjach "Lato w szkole" i "Zima w szkole", które cieszą się ogromną popularnością. Podczas półkolonii dzieci uczestniczą w wielu ciekawych wycieczkach i zajęciach.

Na bieżąco współpracujemy z rodzicami, pedagogiem szkolnym, psychologiem i wychowawcami.

 

Chcemy, by wszystkie dzieci czuły się bezpiecznie w świetlicy, zwłaszcza nasi najmłodsi podopieczni. Dlatego w trosce o naszych milusińskich utworzyliśmy osobną świetlicę dla dzieci z klas I. Dla pierwszoklasistów udostępniamy dobrze wyposażoną salę lekcyjną z kącikiem zabaw. Pozwala to zorganizować dla najmłodszych uczniów zabawę i naukę w warunkach zapewniających dzieciom pełne bezpieczeństwo i komfort.

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00

 

 

Wychowawcy:

mgr Ewelina Dratwińska

mgr Katarzyna Gontarz

mgr Małgorzata Karamon-Ślęczka

mgr Anna Krzywanek

mgr Małgorzata Kulisiewicz

mgr Karolina Rojek

mgr Regina Seweryńska

mgr Aneta Sławska