EGZAMIN PAŃSTWOWY Z J.NIEMIECKIEGO KID A1 i KID A2 dla uczniów klas VI-VIII

EGZAMIN PAŃSTWOWY Z J.NIEMIECKIEGO KID A1 i KID A2 dla uczniów klas VI-VIII

W tym roku nasza szkoła w ramach współpracy z Instytutem Austriackim przeprowadzi po raz czwarty egzamin państwowy z j. niemieckiego  KID 1/2 (Austriacki Dyplom Języka Niemieckiego) dla klas VI - VIII. W ubiegłym roku do egzaminu przystąpiło 35 uczniów.


Celem egzaminu ÖSD A1 KID 1 jest sprawdzenie uzdolnienia językowego dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 14 lat do podstawowej komunikacji w życiu codziennym. KID 1/2 potwierdza kompetencję językową w elementarnych sytuacjach życia codziennego, które ważne są dla dzieci i młodzieży. Podczas egzaminu sprawdzana jest także sprawność rozumienia tekstu czytanego, słuchanego, pisania i mówienia. Na tym poziomie szczególny nacisk kładziony jest również na receptywne zdolności czytania i słuchania.


Egzamin przeprowadzony zostanie w Instytucie Austriackim w maju 2020 roku przez egzaminatorów zewnętrznych, a wyniki części pisemnej zostaną sprawdzone w centrali w Wiedniu.


W  II semestrze uczniowie będą mogli przygotować się na dodatkowych bezpłatnych zajęciach do certyfikatu oraz otrzymają bezpłatnie materiały przygotowujące do testu (terminy: wtorek 14:35-15:20 oraz 15:20-16:05, czwartek 8:00-8:45). Koszt egzaminu KID 1 wynosi  125 zł  a KID 2 wynosi 140 zł.. Uczniowie otrzymują certyfikat, a osoby z najlepszymi wynikami otrzymają nagrody i bony na kurs językowy w Instytucie Austriackim w Krakowie, które zostaną wręczone podczas specjalnej uroczystości w Konsulacie Generalnym Republiki Austrii. W przypadku nie zdania przez ucznia egzaminu (dotyczy KID 1) lub nie pojawienia się na nim zwracany jest koszt egzaminu

Zgłoszenia przyjmowane są u nauczyciela j. niemieckiego Pawła Pabiana do 9 lutego (librus)


Informacje o egzaminie OSD tutaj (link)   https://www.krakow.oei.org.pl/nauka-niemieckiego-w-krakowie/egzaminy-z-jezyka-niemieckiego-oesd/